Privacy Statement

 JeanMarketing Privacy statement

1 Inleiding 

1.1 Deze website (“Website”) is van JeanMarketing (“JeanMarketing” of “wij”). JeanMarketing is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. JeanMarketing is zich ervan bewust dat uw privacy en gegevensbeveiliging van groot belang zijn. Ook als u alleen onze Website bezoekt, willen we u vertrouwd maken met ons privacybeleid en de maatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan iemand kan worden geïdentificeerd. 

1.2 Met dit privacy statement (“Statement”) informeren we u over het privacybeleid van JeanMarketing en de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw persoonsgegevens die verzameld worden, in het kader van uw gebruik van deze Website en de uitvoering van onze verkoopdiensten. Er zijn ten minste drie categorieën gebruikers (“u”) van de website (“bezoekers”): (degenen die de voedingssupplementen voor zichzelf inkopen (“klanten”),  degenen die de voedingssupplementen voor doorverkoop inkopen, en degenen die als bemiddelaar optreden bij de verkoop door JeanMarketing aan anderen (“distributeurs”). 

1.3 Onze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

 1.4 Indien wij dit Statement wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op deze Website weergeven. Wij raden u daarom aan regelmatig deze Website te bezoeken zodat u steeds het meest actuele Statement heeft.

 2 Welke gegevens worden verzameld? 

2.1 JeanMarketing verwerkt de door u zelf verstrekte persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Emailadres

2.2 Als u deze Website gebruikt, kunnen wij (of door ons ingeschakelde derden) u verzoeken om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam en e-mail adres. Naast uw naam en e-mail adres kunnen wij onder meer uw IP adres, browser specificaties, internetprovider, verwijzende- en exit pagina’s, besturingssysteem, datum/tijd markering en click stream gegevens verwerken. Voor zover het gaat om het meten van het aantal bezoeken aan deze Website, de gemiddelde tijd die op deze Website wordt besteed en de bekeken pagina’s e.d., worden uw gegevens geaggregeerd verwerkt. Wij gebruiken deze geaggregeerde informatie om het gebruik van onze Website te analyseren en te verbeteren.

 2.3 Wij kunnen ook gebruik maken van cookies. 

JeanMarketing verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

3 Waarvoor worden uw gegevens verzameld? 

3.1 Wij verwerken uw gegevens voornamelijk om u in staat te stellen van onze Website gebruik te maken ter uitvoering van onze (verkoop)dienst. Meer in het bijzonder verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

• De verlening van onze (verkoop)diensten, daaronder begrepen uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);

• Het onderhouden van contact met u, waaronder informatievoorziening en advisering over onze diensten en gerelateerde assistentie; 

• Promotionele doeleinden; 

• Intern beheer; 

• Uitvoering van wettelijke regelingen.

3.2 Daarnaast kunnen wij uw geaggregeerde persoonsgegevens gebruiken voor het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede de beveiliging en verbetering van haar website(s). 

3.3 Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. 

4 Cookies

JeanMarketing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. JeanMarketing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw bestellingen voor professionaliseringsactiviteiten onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

5 Hoelang bewaren wij uw gegevens?

5.1 JeanMarketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Cookies worden 1 jaar bewaard.

Nieuwsbrief inschrijvingen: Persoonsgegevens van personen die zich hebben aangemeld worden bewaard zolang iemand zich niet uitschrijft voor de nieuwsbrief. Zie artikel 8.

6 Hoe worden uw gegevens gebruikt? 

6.1 Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om contact met u op te nemen.

6.2 Als u ons daartoe toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw e-mail adres ook gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten (“Mailing”).

6.3 Wij bieden de mogelijkheid om via onze Website vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang de als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

7 Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

7.1 Wij kunnen derden opdragen om voor ons diensten te verrichten die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbuiten zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten (a) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (b) om de nakoming af te dwingen van dit Statement en de Algemene Voorwaarden van deze Website. Wij hebben met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JeanMarketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8 Beveiligingsmaatregelen 

8.1 Onze apparatuur is voorzien van de nodige beveiliging evenals onze website voorzien is vaan een SSL-certificaat. 

8.2 Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen die gegevens elektronisch verzonden worden naar servers in het buitenland. Uw gegevens kunnen in het buitenland worden gebruikt, opgeslagen, en/of anderszins worden verwerkt. Wanneer wij (of een door ons ingeschakelde derde) persoonsgegevens verwerken, ongeacht waar dit gebeurt, nemen wij maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens op een veilige manier en overeenkomstig haar Algemene Voorwaarden en dit Statement worden behandeld. Wij zullen uw gegevens uitsluitend naar het buitenland doorgeven met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften.

 9 Inzage en afmelden 

9.1 Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of veranderen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand e-mailadres. Als u geen Mailings meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via hetzelfde e-mailadres of door te klikken op de daarvoor bestemde link in elke Mailing.

 10 Inlichtingen 

10.1 Voor nadere informatie of klachten kunt u contact met ons opnemen.

11 Contactgegevens

JeanMarketing B.V. 

Olivier van Noortstraat

2182AE Hillegom 

Nederland 

+31 (0)20 244 10 74

info@JeanMarketing.nl